xoves, 19 de abril de 2018

Unha mesa de café moi completa con palet

Hola de novo a tod@s! O traballo que vos presentamos hoxe consistiu nunha mesa de centro de palet moi completa, pois aparte de facela elevable tamén se engadiron un par de prácticos caixóns.

Hola de nuevo a tod@s! El trabajo que os presentamos hoy consistió en una mesa de centro de palet muy completa, pues aparte de hacerla elevable también se añadieron un par de prácticos cajones.


Feita cun único palet construído a medida, como patas se empregou a outra metade do palet recortado en dúas partes e engadindo unhas pequenas e discretas rodas. Nos laterais van camufladas as bisagras de elevación.

Hecha con un único palet construido a medida, como patas se empleó la otra mitad del palet recortado en dos partes y añadiendo unas pequeñas y discretas ruedas. En los laterales van camufladas las bisagras de elevación.


Se deixaron as táboas un pouco separadas pra conservar o efecto de palet, e despois os seus propietarios a dotaron dun sobre de cristal cortado a medida.

Se dejaron las tablas un poco separadas para conservar el efecto de palet, y después sus propietarios la dotaron de un sobre de cristal cortado a medida.


Como acabado se elixiu un color branco tirando a gris e un pouco desgastado. Tamén se pintou o interior dos caixóns pra que quedara todo ben conxuntado.

Como acabado se eligió un color blanco tirando a gris y un poco desgastado. También se pintó el interior de los cajones para que quedara todo ben conjuntado.


Detalle da mesa elevada e os laterais que manteñen a continuidade visual do palet.

Detalle de la mesa elevada y los laterales que mantienen la continuidad visual del palet.

Medidas 110x50x43/55cm
Precio 140€

Gracias a Pedro e Laura, de Sant Adriá de Besós, pola encarga e a desfrutar dela moitos anos na súa nova vivenda!!!

Gracias a Pedro y Laura, de Sant Adriá de Besós, por la encarga y a disfrutar de ella muchos años en su nueva vivienda!!!

Encargas por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Non esquezades visitar o noso catálogo online.

Encargas por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. No olvidéis visitar nuestro catálogo online.

xoves, 5 de abril de 2018

Mesa auxiliar de palets para televisor e microondas

Unha fermosa e práctica mesa auxiliar para a cociña, que combina as funcións de mesa de TV, estantería para o microondas e espacio de almacenaxe... un traballo do que nos sentimos especialmente orgullosos.

Una hermosa y práctica mesa auxiliar para la cocina, que combina las funciones de mesa de TV, estantería para el microondas y espacio de almacenaje... un trabajo del que nos sentimos especialmente orgullosos.

Pallet TV and microwave stand
Pallet TV and microwave stand

O acabado elixido non puido gustarnos máis, combinando partes de color branco puro e outras tinguidas en color escuro. As tres alturas desta mesa proporcionan amplo lugar de almacenaxe para a cociña, aforrando moito espacio, e combinando as táboas en distintos sentidos logramos un bonito efecto estético. Coma sempre, agradecer á súa propietaria María pola encarga e que a desfrute moitos anos!!!

El acabado elegido no pudo gustarnos más, combinando partes de color blanco puro y otras teñidas en color oscuro. Las tres alturas de esta mesa proporcionan amplio lugar de almacenaje para la cocina, ahorrando mucho espacio, y combinando las tablas en distintos sentidos logramos un bonito efecto estético. Como siempre, agradecer a su propietaria María por el encargo y que la disfrute muchos años!!!

Medidas: 80x40x100cm
Precio: 100€

Pallet TV and microwave stand
Pallet TV and microwave stand

Para encargos xa sabedes, enviádenos un correo electrónico, whatsapp ou mensaxe ó Facebook. Tamén podedes visitar o noso catálogo online no Facebook para ver unha selección dos nosos mobles de palets máis solicitados.

Para encargos ya sabéis, enviadnos un correo electrónico, whatsapp o mensaje al Facebook. También podéis visitar nuestro catálogo online en Facebook para ver una selección de nuestros muebles de palets más solicitados.

xoves, 22 de marzo de 2018

Estanteria de palets para un supermercado

Os traballos sinxelos tamén producen moitas veces magníficos resultados, tal é o caso desta fermosa estantería (ou librería se queremos). O seu futuro propietario Alejandro precisaba de máis espacio de almacenamento na súa tenda, e decidiu contactar con nós pra que lle fixéramos unha estantería de palets que chamara a atención e lle axudara a promociona-lo seu negocio.

Los trabajos sencillos también producen muchas veces magníficos resultados, tal es el caso de esta hermosa estantería (o librería si queremos). Su futuro propietario Alejandro necesitaba de más espacio de almacenamiento en su tienda, y decidió contactar con nosotros para que le construyéramos una estantería de palets que llamara la atención y le ayudara a promocionar su negocio.


Consta de tres alturas, e como acabado se deixou a cor natural da madeira do palet, só lixeiramente lixada para que conserve o seu carácter, e tratada con verniz acrílico transparente. Finalmente se engadiron unhas pequenas rodas pra podela mover doadamente polo local.

Consta de tres alturas, y como acabado se dejó el color natural de la madera del palet, solo ligeramente lijada para que conserve su carácter, y tratada con barniz acrílico transparente. Finalmente se añadieron unas pequeñas ruedas para poderla mover fácilmente por el local.Medidas: 90x36x95cm
Precio: 80€

Para encargos xa sabedes, contactade con nós por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Encantados de aconsellarvos na concepción do voso moble de palets soñado...

Para encargos ya sabéis, contactad con nosotros por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Encantados de aconsejaros en la concepción de vuestro mueble de palets soñado...

martes, 6 de marzo de 2018

Mesa de centro elevable de palets

Nada coma unha mesa de centro elevable para poñer no salón... bonita, cómoda e práctica. ¿Que nos apetece comer algo mentres vemos unha película..? Pois nada máis doado que levantar a parte superior da mesa e listo... a comer! Ou simplemente tomarnos un café ben quentiño, colocar o PC portátil, face-los deberes dos nenos...

Nada como una mesa de centro elevable para poner en el salón... bonita, cómoda y práctica. ¿Que nos apetece comer algo mientras vemos una película..? Pues nada más fácil que levantar la parte superior de la mesa y listo... a comer! O simplemente tomarnos un café bien calentito, colocar el PC portátil, hacer los deberes de los niños...Como podedes ver, a mesa ten dúas alturas separadas por unhos tacos de palets. Na parte superior desta estrutura van ocultas as bisagras de elevación.

Como podéis ver, la mesa tiene de dos alturas separadas por unos tacos de palets. En la parte superior de esta estructura van ocultas las bisagras de elevación.A parte superior da mesa ten as táboas colocadas ó longo, mentres que a parte de embaixo as ten ó ancho e un pouco separadas. Persoalmente, nos encanta o efecto que se consegue no moble con esta disposición.

La parte superior de la mesa tiene las tablas colocadas a lo largo, mientras que la parte de abajo las tiene a lo ancho y un poco separadas. Personalmente, nos encanta el efecto que se consigue en el mueble con esta disposición.Se remataron os taboleiros en todo o seu perímetro pra dar máis solidez, e unhas rodas de polipropileno permiten movela doadamente. Como acabado se aplicaron dúas maos de verniz acrílico transparente.

Se remataron los tableros en todo su perímetro para dar más solidez, y unas ruedas de polipropileno permiten moverla fácilmente. Como acabado se aplicaron dos manos de barniz acrílico transparente.

Medidas: 100x55x48/60cm
Precio: 110€

Esperamos que vos gustara esta mesa tanto coma a nós construíla. E coma sempre, non dubidedes en contactarnos se queredes encargarnos unha igual ou personalizada ó voso gusto. Podedes facelo por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp.

Esperamos que os gustara esta mesa tanto como a nosotros construirla. Y como siempre, no dudéis en contactarnos se queréis encargarnos una igual o personalizada a vuestro gusto. Podéis hacerlo por correo electrónico, Facebook o Whatsapp.

xoves, 22 de febreiro de 2018

Un dormitorio de estilo industrial

Nesta ocasión o traballo consistiu nun sinxelo dormitorio de matrimonio de estilo moi industrial, composto dunha cabeceira de 150 e dúas caixas recicladas a modo de mesas de noite, todo por suposto construído con madeira de palets.

En esta ocasión el trabajo consistió en un sencillo dormitorio de matrimonio de estilo muy industrial, compuesto de un cabecero de 150 y dos cajas recicladas a modo de mesitas de noche, todo por supuesto construido con madera de palets.

Pallet headside


Empregamos madeira clara para este proxecto, sobre todo de piñeiro, e cada mesa de noite se dotou dun estante intermedio para facela máis práctica. Como acabado se utilizou verniz acrílico transparente.

Empleamos madera clara para este proyecto, sobre todo de pino, y cada mesita de noche se dotó de un estante intermedio para hacerla más práctica. Como acabado se utilizó barniz acrílico transparente.

Medidas cabezal: 154x70cm
Medidas mesas: 40x28x50cm
Precio dormitorio: 120€

Pallet headside

Pallet bedroom

Se queredes encargar un dormitorio como este ou similar, non dubidedes en contactarnos por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Por suposto, se pode facer das medidas e a cor que máis nos goste.

Si queréis encargar un dormitorio como este o similar, no dudéis en contactarnos por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Por supuesto, se puede hacer de las medidas y el color que más nos guste.