xoves, 22 de marzo de 2018

Estanteria de palets para un supermercado

Os traballos sinxelos tamén producen moitas veces magníficos resultados, tal é o caso desta fermosa estantería (ou librería se queremos). O seu futuro propietario Alejandro precisaba de máis espacio de almacenamento na súa tenda, e decidiu contactar con nós pra que lle fixéramos unha estantería de palets que chamara a atención e lle axudara a promociona-lo seu negocio.

Los trabajos sencillos también producen muchas veces magníficos resultados, tal es el caso de esta hermosa estantería (o librería si queremos). Su futuro propietario Alejandro necesitaba de más espacio de almacenamiento en su tienda, y decidió contactar con nosotros para que le construyéramos una estantería de palets que llamara la atención y le ayudara a promocionar su negocio.


Consta de tres alturas, e como acabado se deixou a cor natural da madeira do palet, só lixeiramente lixada para que conserve o seu carácter, e tratada con verniz acrílico transparente. Finalmente se engadiron unhas pequenas rodas pra podela mover doadamente polo local.

Consta de tres alturas, y como acabado se dejó el color natural de la madera del palet, solo ligeramente lijada para que conserve su carácter, y tratada con barniz acrílico transparente. Finalmente se añadieron unas pequeñas ruedas para poderla mover fácilmente por el local.Medidas: 90x36x95cm
Precio: 80€

Para encargos xa sabedes, contactade con nós por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Encantados de aconsellarvos na concepción do voso moble de palets soñado...

Para encargos ya sabéis, contactad con nosotros por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Encantados de aconsejaros en la concepción de vuestro mueble de palets soñado...

martes, 6 de marzo de 2018

Mesa de centro elevable de palets

Nada coma unha mesa de centro elevable para poñer no salón... bonita, cómoda e práctica. ¿Que nos apetece comer algo mentres vemos unha película..? Pois nada máis doado que levantar a parte superior da mesa e listo... a comer! Ou simplemente tomarnos un café ben quentiño, colocar o PC portátil, face-los deberes dos nenos...

Nada como una mesa de centro elevable para poner en el salón... bonita, cómoda y práctica. ¿Que nos apetece comer algo mientras vemos una película..? Pues nada más fácil que levantar la parte superior de la mesa y listo... a comer! O simplemente tomarnos un café bien calentito, colocar el PC portátil, hacer los deberes de los niños...Como podedes ver, a mesa ten dúas alturas separadas por unhos tacos de palets. Na parte superior desta estrutura van ocultas as bisagras de elevación.

Como podéis ver, la mesa tiene de dos alturas separadas por unos tacos de palets. En la parte superior de esta estructura van ocultas las bisagras de elevación.A parte superior da mesa ten as táboas colocadas ó longo, mentres que a parte de embaixo as ten ó ancho e un pouco separadas. Persoalmente, nos encanta o efecto que se consegue no moble con esta disposición.

La parte superior de la mesa tiene las tablas colocadas a lo largo, mientras que la parte de abajo las tiene a lo ancho y un poco separadas. Personalmente, nos encanta el efecto que se consigue en el mueble con esta disposición.Se remataron os taboleiros en todo o seu perímetro pra dar máis solidez, e unhas rodas de polipropileno permiten movela doadamente. Como acabado se aplicaron dúas maos de verniz acrílico transparente.

Se remataron los tableros en todo su perímetro para dar más solidez, y unas ruedas de polipropileno permiten moverla fácilmente. Como acabado se aplicaron dos manos de barniz acrílico transparente.

Medidas: 100x55x48/60cm
Precio: 110€

Esperamos que vos gustara esta mesa tanto coma a nós construíla. E coma sempre, non dubidedes en contactarnos se queredes encargarnos unha igual ou personalizada ó voso gusto. Podedes facelo por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp.

Esperamos que os gustara esta mesa tanto como a nosotros construirla. Y como siempre, no dudéis en contactarnos se queréis encargarnos una igual o personalizada a vuestro gusto. Podéis hacerlo por correo electrónico, Facebook o Whatsapp.

xoves, 22 de febreiro de 2018

Un dormitorio de estilo industrial

Nesta ocasión o traballo consistiu nun sinxelo dormitorio de matrimonio de estilo moi industrial, composto dunha cabeceira de 150 e dúas caixas recicladas a modo de mesas de noite, todo por suposto construído con madeira de palets.

En esta ocasión el trabajo consistió en un sencillo dormitorio de matrimonio de estilo muy industrial, compuesto de un cabecero de 150 y dos cajas recicladas a modo de mesitas de noche, todo por supuesto construido con madera de palets.

Pallet headside


Empregamos madeira clara para este proxecto, sobre todo de piñeiro, e cada mesa de noite se dotou dun estante intermedio para facela máis práctica. Como acabado se utilizou verniz acrílico transparente.

Empleamos madera clara para este proyecto, sobre todo de pino, y cada mesita de noche se dotó de un estante intermedio para hacerla más práctica. Como acabado se utilizó barniz acrílico transparente.

Medidas cabezal: 154x70cm
Medidas mesas: 40x28x50cm
Precio dormitorio: 120€

Pallet headside

Pallet bedroom

Se queredes encargar un dormitorio como este ou similar, non dubidedes en contactarnos por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Por suposto, se pode facer das medidas e a cor que máis nos goste.

Si queréis encargar un dormitorio como este o similar, no dudéis en contactarnos por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Por supuesto, se puede hacer de las medidas y el color que más nos guste.

martes, 30 de xaneiro de 2018

Mesa de escritorio con palets reciclados

A peza que vos queremos amosar hoxe é un sinxelo escritorio, composto dun taboleiro de madeira reciclada e uns cabaletes como apoio. Un moble que se pode considerar un clásico, cun estilo moi propio da decoración industrial, e perfecto para espacios pequenos ou lugares de traballo temporal... cando non o precisemos podemos recollelo doadamente gracias ós seus cabaletes pregables e gardalo en calquera recuncho.

La pieza que os queremos mostrar hoy es un sencillo escritorio, compuesto de un tablero de madera reciclada y unos caballetes como apoyo. Un mueble que se puede considerar un clásico, con un estilo muy propio de la decoración industrial, y perfecto para espacios pequeños o lugares de trabajo temporal... cuando no lo necesitemos podemos recogerlo fácilmente gracias a sus caballetes plegables y guardarlo en cualquier rincón.

Recycled pallet office desk

Esta é a nosa proposta para aqueles que nos teñen preguntado por un escritorio sinxelo e económico con palets reciclados. As táboas que compoñen a mesa forman todas parte dos mesmos palets e son seleccionadas para que quede perfectamente lisa a superficie. Tamén se taparon con masilla todas aquelas imperfeccións que poidan molestar na escritura, se lixou todo minuciosamente e se aplicaron dúas mans de verniz acrílico transparente.

Esta es nuestra propuesta para aquellos que nos han preguntado por un escritorio sencillo y económico con palets reciclados. Las tablas que componen la mesa forman todas parte de los mismos palets y son seleccionadas para que quede perfectamente lisa la superficie. También se taparon con masilla todas aquellas imperfecciones que puedan molestar en la escritura, se lijó todo minuciosamente y se aplicaron dos manos de barniz acrílico transparente.

Recycled pallet office desk

Medidas: 120x65x80cm
Precio: 80€

Para encargarnos este bonito escritorio contactade con nós por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Por suposto, se pode facer das medidas e o acabado que se prefiran.

Para encargarnos este bonito escritorio contactad con nosotros por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Por supuesto, se puede hacer de las medidas y el acabado que se prefieran.

xoves, 18 de xaneiro de 2018

Mesa multimedia reciclada para un salón

Remataron as festas de Nadal e volvemos á carga con novos proxectos para decorar as vosas casas con fermosos mobles reciclados. Hoxe ímosvos amosar unha mesa multimedia, feita para colocar no salón dun piso en Santiago.

Terminaron las fiestas de Navidad y volvemos a la carga con nuevos proyectos para decorar vuestras casas con hermosos muebles reciclados. Hoy os vamos a mostrar una mesa multimedia, hecha para colocar en el salón de un piso en Santiago.


Pensada para colocar a cadea musical e un televisor cando se precise, foi feita a medida e de gran tamaño pra ter amplo espacio de almacenaxe, cun estante intermedio que serve pra colocar máis aparellos electrónicos. Como acabado deixouse a pátina natural que dá o tempo e o uso á madeira de palets, alternando distintos tons e protexida con dúas mans de verniz acrílico transparente.

Pensada para colocar la cadena musical y un televisor cuando se necesite, ha sido hecha a medida y de gran tamaño para tener amplio espacio de almacenaje, con un estante intermedio que sirve para colocar más aparatos electrónicos. Como acabado se dejó la pátina natural que da el tiempo y el uso a la madera de palets, alternando distintos tonos y protegida con dos manos de barniz acrílico transparente.O acabado natural da mesa se integra perfectamente na decoración informal propia dun fogar de estudantes. E coma sempre, dar as gracias a Lina pola encarga e a desfrutar dun  moble que vos durará anos e anos!!!

El acabado natural de la mesa se integra perfectamente en la decoración informal propia de un hogar de estudiantes. Y como siempre, dar las gracias a Lina por la encarga y a disfrutar de un  mueble que os durará años y años!!!

Medidas: 180x50x48cm
Precio: 120€


Detalles da construción da mesa. Para reforza-lo conxunto se colocaron tacos de palets en cada esquina, o que lle permite aguantar moito peso enriba. Na parte superior se colocaron as táboas xuntas e formando un bonito debuxo alterno, mentres que na parte inferior optouse por unhas táboas separadas entre si pra facer o moble máis lixeiro á vista. O estante intermedio contribúe a reforza-la parte central dunha mesa tan longa, e unhas sinxelas patas de madeira completan o moble.

Detalles de la construcción de la mesa. Para reforzar el conjunto se colocaron tacos de palets en cada esquina, lo que le permite aguantar mucho peso encima. En la parte superior se colocaron las tablas juntas y formando un bonito dibujo alterno, mientras que en la parte inferior se optó por unas tablas separadas entre si para hacer el mueble más ligero a la vista. El estante intermedio contribuye a reforzar la parte central de una mesa tan larga, y unas sencillas patas de madera completan el mueble.

Podedes encargarnos unha mesa coma esta ou similar, e das medidas e o color que prefirades, deixándonos unha mensaxe no Facebook ou enviándonos un correo electrónico.

Podéis encargarnos una mesa como esta o similar, y de las medidas y el color que prefiráis, dejándonos un mensaje en el Facebook o enviándonos un correo electrónico.