martes, 12 de setembro de 2017

Estanteria con caixas de viño 2 / Estanteria con cajas de vino 2

Hola a tod@s! ¿Vos lembrades daquela estanteria que fixemos cunhas caixas de viño? pois como semellaba que aínda estaba incompleta decidimos engadirlle outro módulo máis, desta vez feito cun par de caixas nas que veñen os xamóns ibéricos... realmente quedan moitos tesouros despois da Festa da Fraga aquí en As Pontes!!!

Hola a tod@s! ¿Os acordáis de aquella estanteria que hicimos con unas cajas de vino? pues como semejaba que aún estaba incompleta decidimos añadirle otro módulo más, esta vez hecho con un par de cajas en las que vienen los jamones ibéricos... realmente quedan muchos tesoros después de la Festa da Fraga aquí en As Pontes!!!

Para facer o novo módulo se empregou unha delas como base e a outra se desmontou pra engadir un estante, un caixón e unha porta. Para esta última se utilizaron as madeiras laterais nas que están impresas as etiquetas do fabricante. Unha vez feita se lle deu o mesmo acabado que ás outras: branco desgastado por dentro e envellecida por fora.

Para hacer el nuevo módulo se empleó una de ellas como base y la otra se desmontó para añadir un estante, un cajón y una puerta. Para esta última se utilizaron las maderas laterales en las que están impresas las etiquetas del fabricante. Una vez hecha se le dio el mismo acabado que a las otras: blanco desgastado por dentro y envejecida por fuera.

Non me diredes que o resultado non é bonito... quedou unha magnífica librería adaptada á esquina do salón. 😁😁😁

No me diréis que el resultado no es bonito... quedó una magnífica librería adaptada a la esquina del salón. 😁😁😁

martes, 5 de setembro de 2017

Un cabezal de cama personalizado

Está claro que un dos mobles de palets que máis gostan son as cabeceiras de cama, porque despois dos mobles de terraza e xardín veñen a pouca distancia as encargas para o dormitorio. Podemos facelos de moi distintas maneiras e pensados para calquera membro da familia... de feito, a cabeceira que vos imos mostrar hoxe foi feita especialmente para Diego, de 11 anos, ó que agardamos que lle goste tela no seu dormitorio tanto como a nosoutros nos gustou facela.

Está claro que uno de los muebles de palets que más gustan son las cabeceras de cama, porque después de los muebles de terraza y jardín vienen a poca distancia las encargas para el dormitorio. Podemos hacerlos de muy distintas maneras y pensados para cualquier miembro de la familia... de hecho, la cabecera que os vamos a mostrar hoy fue hecha especialmente para Diego, de 11 años, al que aguardamos que le guste tenerla en su dormitorio tanto como a nosotros nos gustó hacerla.


Un cabezal pra cama de 105cm con acabado envellecido, ó que se lle pintaron en branco as letras do nome do seu futuro propietario... máis personalizado imposible! El mesmo escolleu a fonte para las letras e o color. Que o desfrutes moito, Diego!!!

Un cabezal para cama de 105cm con acabado envejecido, al que se le pintaron en blanco las letras del nombre de su futuro propietario... más personalizado imposible! El mismo escogió la fuente para las letras y el color. Que lo disfrutes mucho, Diego!!!

Medidas: 110x70cm
Precio: 60€
Gastos de envío: 10€

E a continuación, coma sempre, algunhas fotos da construción do moble.

Y a continuación, como siempre, algunas fotos de la construcción del mueble.

Escollemos algunhas táboas de madeira de palet que estean ben dereitas e as lixamos ben, pero procurando que conserven a esencia da madeira usada. Unha vez listas as encolamos e atornillamos a outras táboas en sentido vertical para construír o cabezal. Unha vez seca a cola lle damos un último repaso coa lixadora, incidindo polas beiras pra deixa-los cantos redondeados.

Escogemos algunas tablas de madera de palet que estén bien derechas y las lijamos bien, pero procurando que conserven la esencia de la madera usada. Una vez listas las encolamos y atornillamos a otras tablas en sentido vertical para construir el cabezal. Una vez seca la cola le damos un último repaso con la lijadora, incidiendo por las aristas para dejar los cantos redondeados.
Agora ven o momento de darlle o acabado á madeira. Primeiramente, damos unha man de líquido de avellentar e deixamos secar. Despois, unha man de verniz acrílico e tamén deixamos secar. Este verniz nos fará as veces de imprimación pra poder pintar as letras, que calcaremos cunha plantilla, previamente impresa, do tamaño desexado. Repasámolas cun rotulador e pintamos o interior das letras coa pintura branca. Finalmente, unha vez secas as letras aplicamos unha man de cera escura a toda a superficie pra protexela e avellentala un pouco máis.

Ahora viene el momento de darle el acabado a la madera. Primeramente, damos una mano de líquido de envejecer y dejamos secar. Después, una mano de barniz acrílico y también dejamos secar. Este barniz nos hará las veces de imprimación para poder pintar las letras, que calcaremos con una plantilla, previamente impresa, del tamaño deseado. Las repasamos con rotulador y pintamos el interior de las letras con pintura blanca. Finalmente, una vez secas las letras aplicamos una mano de cera oscura a toda la superficie para protegerla y avejentarla un poco más.

Se che gustou esta cabeceira ou tes a túa propia idea pra facela non dubides en mandarnos un correo electrónico ou unha mensaxe ó Facebook. Estaremos encantados de atenderte!

Si te gustó esta cabecera o tienes tu propia idea para hacerla no dudes en mandarnos un correo electrónico o un mensaje al Facebook. Estaremos encantados de atenderte!

sábado, 2 de setembro de 2017

Visita a nosa tenda online / Visita nuestra tienda online

Xa podedes visitar a nosa tenda en liña no Facebook, nela iremos poñendo os produtos máis demandados pra podelos encargar comodamente. Agora mesmo xa tedes un bo catálogo pra elixir o que máis vos goste. E lembrade que non é preciso estar rexistrado pra acceder. Gracias a tod@s!!!

Ya podéis visitar nuestra tienda en linea en Facebook, en ella iremos poniendo los productos más demandados para poderlos encargar cómodamente. Ahora mismo ya teneis un buen catálogo para elegir lo que más os guste. Y recordad que no es necesario estar registrado para acceder. Gracias a tod@s!!!Correo electrónico para pedidos: agasalloscaldeavelaina@gmail.com

xoves, 27 de xullo de 2017

Mobles de exterior para nenos / Muebles de exterior para niños

Pensando nos máis pequenos da casa vos traguemos unha selección de mobles de palets para a terraza e o xardín. Unha maneira doada e divertida para que eles tamén desfruten do vrao e o bon tempo.

Pensando en los más pequeños de la casa os traemos una selección de muebles de palets para la terraza y el jardín. Una manera fácil y divertida para que ellos también disfruten del verano y el buen tiempo.¿Acaso non son todos unha auténtica beleza? Pois se che gustou calquera deles non dubides en pedirnos un presuposto personalizado ó noso correo electrónico ou polo Facebook. Coma sempre, estaremos encantados de atenderte!

¿Acaso no son todos una auténtica belleza? Pues si te gustó cualquiera de ellos no dudes en pedirnos un presupuesto personalizado a nuestro correo electrónico o por Facebook. Como siempre, estaremos encantados de atenderte!

mércores, 12 de xullo de 2017

Mesa de salón elevable

A encarga que vos mostramos hoxe é unha bonita e práctica mesa de centro de tres alturas, co engadido de que a parte superior se pode elevar gracias ó mecanismo incorporado. Cando estea recollida nos servirá pra gardar moitas cousas nela, e se decidimos abrila será perfecta pra toma-lo café comodamente sentados no sofá... ou incluso pra comer no salón se non queremos perdernos detalle dalgún programa televisivo.

El encargo que os mostramos hoy es una bonita y práctica mesa de centro de tres alturas, con el añadido de que la parte superior se puede elevar gracias al mecanismo incorporado. Cuando esté recogida nos servirá para guardar muchas cosas en ella, y si decidimos abrirla será perfecta para tomar un café cómodamente sentados en el sofá... o incluso para comer en el salón si no queremos perdernos detalle de algún programa televisivo.
A mesa mide 48cm de altura cando está cerrada, e sube ata os 60cm cando se abre. Se fixo a medida, incorporando unhas rodas pra movela doadamente. Consta de tres alturas, e como acabado se deixou o ton natural da madeira de palet protexida con verniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este traballo tan interesante e que a desfrutedes moito!!!

La mesa mide 48cm de altura cuando está cerrada, y sube hasta los 60cm cuando se abre. Se hizo a medida, incorporando unas ruedas para moverla fácilmente. Consta de tres alturas, y como acabado se dejó el tono natural de la madera de palet protegida con barniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este trabajo tan interesante y que la disfrutéis mucho!!!

Medidas: 100x50x48/60cm
Precio: 120€
Gastos de envío: 15€ (A Coruña) / 20€ (Península)

A continuación algunhas fotos da construción da mesa. / A continuación algunas fotos de la construcción de la mesa.
Hai que construír tres "U" que despois uniremos entre si, a superior montada ó contrario que as outras pra cerra-lo conxunto. Pra facilita-lo traballo lixamos as táboas previamente. Unimos as dúas "U" de embaixo con cola, deixamos que seque apertando cuns sarxentos e despois reforzamos coa axuda de puntas de 6cm. Engadimos uns tacos pra completa-la altura desexada.

Hay que construir tres "U" que después uniremos entre si, la superior montada al contrario que las otras para cerrar el conjunto. Para facilitar el trabajo lijamos las tablas previamente. Unimos las dos "U" de abajo con cola, dejamos que seque apretando con unos sargentos y después reforzamos con la ayuda de puntas de 6cm. Añadimos unos tacos para completar la altura deseada.


Agora é o momento de darlle un par de capas de verniz incoloro e deixar secar unhas horas. Finalmente atornillamos con coidado as rodas e o mecanismo de elevación, e xa temos rematado o traballo.

Ahora es el momento de darle un par de capas de barniz incoloro y dejar secar unas horas. Finalmente atornillamos con cuidado las ruedas y el mecanismo de elevación, y ya tenemos terminado el trabajo.


Coma sempre, se vos gustou esta mesa de centro non dubidedes en poñervos en contacto con nós a través do correo electrónico ou do Facebook. Se pode facer de calquera medida ou acabado que prefiramos. Podemos enviarcha por axencia e tamén podes pasar a recollela.

Como siempre, si os gustó esta mesa de centro no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de Facebook. Se puede hacer de cualquier medida o acabado que prefiramos. Podemos enviártela por agencia y también puedes pasar a recogerla.