martes, 30 de xaneiro de 2018

Mesa de escritorio con palets reciclados

A peza que vos queremos amosar hoxe é un sinxelo escritorio, composto dun taboleiro de madeira reciclada e uns cabaletes como apoio. Un moble que se pode considerar un clásico, cun estilo moi propio da decoración industrial, e perfecto para espacios pequenos ou lugares de traballo temporal... cando non o precisemos podemos recollelo doadamente gracias ós seus cabaletes pregables e gardalo en calquera recuncho.

La pieza que os queremos mostrar hoy es un sencillo escritorio, compuesto de un tablero de madera reciclada y unos caballetes como apoyo. Un mueble que se puede considerar un clásico, con un estilo muy propio de la decoración industrial, y perfecto para espacios pequeños o lugares de trabajo temporal... cuando no lo necesitemos podemos recogerlo fácilmente gracias a sus caballetes plegables y guardarlo en cualquier rincón.

Recycled pallet office desk

Esta é a nosa proposta para aqueles que nos teñen preguntado por un escritorio sinxelo e económico con palets reciclados. As táboas que compoñen a mesa forman todas parte dos mesmos palets e son seleccionadas para que quede perfectamente lisa a superficie. Tamén se taparon con masilla todas aquelas imperfeccións que poidan molestar na escritura, se lixou todo minuciosamente e se aplicaron dúas mans de verniz acrílico transparente.

Esta es nuestra propuesta para aquellos que nos han preguntado por un escritorio sencillo y económico con palets reciclados. Las tablas que componen la mesa forman todas parte de los mismos palets y son seleccionadas para que quede perfectamente lisa la superficie. También se taparon con masilla todas aquellas imperfecciones que puedan molestar en la escritura, se lijó todo minuciosamente y se aplicaron dos manos de barniz acrílico transparente.

Recycled pallet office desk

Medidas: 120x65x80cm
Precio: 80€

Para encargarnos este bonito escritorio contactade con nós por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp. Por suposto, se pode facer das medidas e o acabado que se prefiran.

Para encargarnos este bonito escritorio contactad con nosotros por correo electrónico, Facebook o Whatsapp. Por supuesto, se puede hacer de las medidas y el acabado que se prefieran.

xoves, 18 de xaneiro de 2018

Mesa multimedia reciclada para un salón

Remataron as festas de Nadal e volvemos á carga con novos proxectos para decorar as vosas casas con fermosos mobles reciclados. Hoxe ímosvos amosar unha mesa multimedia, feita para colocar no salón dun piso en Santiago.

Terminaron las fiestas de Navidad y volvemos a la carga con nuevos proyectos para decorar vuestras casas con hermosos muebles reciclados. Hoy os vamos a mostrar una mesa multimedia, hecha para colocar en el salón de un piso en Santiago.


Pensada para colocar a cadea musical e un televisor cando se precise, foi feita a medida e de gran tamaño pra ter amplo espacio de almacenaxe, cun estante intermedio que serve pra colocar máis aparellos electrónicos. Como acabado deixouse a pátina natural que dá o tempo e o uso á madeira de palets, alternando distintos tons e protexida con dúas mans de verniz acrílico transparente.

Pensada para colocar la cadena musical y un televisor cuando se necesite, ha sido hecha a medida y de gran tamaño para tener amplio espacio de almacenaje, con un estante intermedio que sirve para colocar más aparatos electrónicos. Como acabado se dejó la pátina natural que da el tiempo y el uso a la madera de palets, alternando distintos tonos y protegida con dos manos de barniz acrílico transparente.O acabado natural da mesa se integra perfectamente na decoración informal propia dun fogar de estudantes. E coma sempre, dar as gracias a Lina pola encarga e a desfrutar dun  moble que vos durará anos e anos!!!

El acabado natural de la mesa se integra perfectamente en la decoración informal propia de un hogar de estudiantes. Y como siempre, dar las gracias a Lina por la encarga y a disfrutar de un  mueble que os durará años y años!!!

Medidas: 180x50x48cm
Precio: 120€


Detalles da construción da mesa. Para reforza-lo conxunto se colocaron tacos de palets en cada esquina, o que lle permite aguantar moito peso enriba. Na parte superior se colocaron as táboas xuntas e formando un bonito debuxo alterno, mentres que na parte inferior optouse por unhas táboas separadas entre si pra facer o moble máis lixeiro á vista. O estante intermedio contribúe a reforza-la parte central dunha mesa tan longa, e unhas sinxelas patas de madeira completan o moble.

Detalles de la construcción de la mesa. Para reforzar el conjunto se colocaron tacos de palets en cada esquina, lo que le permite aguantar mucho peso encima. En la parte superior se colocaron las tablas juntas y formando un bonito dibujo alterno, mientras que en la parte inferior se optó por unas tablas separadas entre si para hacer el mueble más ligero a la vista. El estante intermedio contribuye a reforzar la parte central de una mesa tan larga, y unas sencillas patas de madera completan el mueble.

Podedes encargarnos unha mesa coma esta ou similar, e das medidas e o color que prefirades, deixándonos unha mensaxe no Facebook ou enviándonos un correo electrónico.

Podéis encargarnos una mesa como esta o similar, y de las medidas y el color que prefiráis, dejándonos un mensaje en el Facebook o enviándonos un correo electrónico.

xoves, 14 de decembro de 2017

Un sinxelo e moderno dormitorio individual / Un sencillo y moderno dormitorio individual

Ultimamente nos pedides moitas cabeceiras (e algunhas mesas de noite tamén) para o dormitorio, e estamos encantados con elo, pois se trata duns dos mobles con palets máis bonitos e vistosos para a casa. Desta vez se trata dun dormitorio individual para un piso de aluguer, no que desexamos que o seu propietario desfrute de numerosas horas de descanso... moitas gracias pola encarga!!!

Últimamente nos pedís muchos cabeceros (y algunas mesas de noche también) para el dormitorio, y estamos encantados con ello, pues se trata de unos de los muebles con palets más bonitos y vistosos para la casa. Esta vez se trata de un dormitorio individual para un piso de alquiler, en el que deseamos que su propietario disfrute de numerosas horas de descanso... muchas gracias por la encarga!!!

pallet wood bedroom
pallet wood bedroom

Consta dunha cabeceira de 110cm e unha mesa de noite con caixón, todo acabado no color natural da madeira e protexida con verniz acrílico transparente. A mesa está baseada nun coñecido deseño de "rubenrijst", ó que de novo agradecemos a inspiración...😉😉😉

Consta de una cabecera de 110cm y una mesa de noche con cajón, todo acabado en el color natural de la madera y protegida con barniz acrílico transparente. La mesa está basada en un conocido diseño de "rubenrijst", al que de nuevo agradecemos la inspiración...😉😉😉

pallet wood headboard
pallet wood nightstand
pallet wood nightstand
pallet wood nightstand

Medidas cabezal: 110x70cm
Medidas mesa: 40x30x40cm
Precio: 95€
Gastos de envío: 11€ (A Coruña) / 18€ (Interprovincial)

Coma sempre, podedes encargarnos un dormitorio como este ou similar enviándonos un correo electrónico ou unha mensaxe ó Facebook. Será un pracer para nós personalizalo ó voso gusto das medidas e o acabado que prefirades.

Como siempre, podéis encargarnos un dormitorio como este o similar enviándonos un correo electrónico o  un mensaje al Facebook. Será un placer para nosotros personalizarlo a vuestro gusto de las medidas y el acabado que prefiráis.

xoves, 30 de novembro de 2017

Dormitorio de palets

Nos levan encargados xa abondos cabezais para o dormitorio, pero hai que dicir que as mesas de noite son un moble pouco demandado. A nosa clienta Begoña tiña claro o tipo de dormitorio que quería para a súa casa e nos encargou un fermoso cabeceiro acompañado de dúas mesas a xogo, con dous caixóns cada unha. E aínda o fixo máis vistoso engadíndolle ela mesma unhas rodas ás mesas, e unhas tiras adhesivas de LED pola parte traseira do cabezal para dar ambiente... todo un acerto!!!

Nos llevan encargados ya bastantes cabeceros para el dormitorio, pero hay que decir que las mesas de noche son un mueble poco demandado. Nuestra clienta Begoña tenía claro el tipo de dormitorio que quería para su casa y nos encargó un hermoso cabecero acompañado de dos mesas a juego, con dos cajones cada una. Y aún lo hizo más vistoso añadiéndole ella misma unas ruedas a las mesas, y unas tiras adhesivas de LED por la parte trasera del cabezal para dar ambiente... todo un acierto!!!
Un dormitorio ben fermoso, para o que se elixiu un acabado color branco coa veta á vista, cun toque envellecido-vintage. O cabeceiro se fixo a medida en dúas pezas, aproveitando ó máximo o espacio dispoñible. Para as mesas de noite elixíronse uns tiradores de latón cun aire "retro", do estilo do dormitorio. E a desfrutar del moitos anos!!!

Un dormitorio muy hermoso, para el que se eligió un acabado color blanco con la veta a la vista, con un toque envejecido-vintage. El cabecero se hizo a medida en dos piezas, aprovechando al máximo el espacio disponible. Para las mesas de noche se eligieron unos tiradores de latón con un aire "retro", del estilo del dormitorio. Y a disfrutar de el muchos años!!!
Medidas cabezal: 170x120x7cm
Medidas mesas: 40x30x40cm
Precio dormitorio: 195€

A continuación, varias fotos antes de pintar.

Coma sempre, se vos gustou este dormitorio podedes encargarnos un totalmente personalizado enviándonos un correo electrónico ou deixándonos unha mensaxe no Facebook. Ata o próximo traballo!

Como siempre, si os gustó este dormitorio podéis encargarnos uno totalmente personalizado enviándonos un correo electrónico ó dejándonos un mensaje en el Facebook. Hasta el próximo trabajo!